į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Mokestis už mokslą

                          Mokestis už mokslą (kaina mėnesiui, €):

Pradinis muzikinis, dailinis, choeografinis ugdymas  - 18 € 


Pagrindinis muzikinis, dailinis, choeografinis ugdymas ugdymas  - 18 €


Muzikos, dailės, choreografijos mėgėjų ugdymas - 18 €

 

Išplėstinis muzikinis, dailinis, choeografinis ugdymas  - 18 €


Kryptingas ugdymas meno kolektyvuose - 10 €

 

Suaugusiųjų keramikos mokymo programą lankantiems asmenims – 24 Eur vienam asmeniui už mėnesį;

 

Suaugusiųjų piešimo ir tapybos mokymo programą lankantiems asmenims – 24 Eur vienam asmeniui už mėnesį;

 

Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą lankantiems asmenims – 45 Eur vienam asmeniui už mėnesį.

 

Instrumentų nuoma: 

 

Visi muzikos instrumentai - 5 €

 

Mokesčio mokėjimo už mokslą tvarka Šilalės meno mokykloje

 

Mokestis už mokslą Karantino šalies arba rajono teritorijoje laikotarpiu 

 

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą

 

Prašymas dėl mokesčio už mokslą sumažinimo

 

Kokiu būdu pateikti (pasirašyti) dokumentus meno mokyklai?