• Laisvos darbo vietos

Dėkojame, kad domitės. Šiuo metu ieškome vyriausiojo buhalterio.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1.

Vyriausiasis buhalteris

Šilalės meno mokykla

el.p.  [email protected]

Mob. +370 686 42 857

2021-04-13

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;697520.html

 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį buhalterinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vyr. buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

Priklausomai nuo darbo stažo  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,9–12

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).