• Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

Pirmininkas - Andrius Zaikauskas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sekretorė - Daiva Bartušienė, fortepijono mokytoja metodininkė

Nariai:

Sonata Dargienė, dailės mokytoja metodininkė

Regina Sladkevičienė, violončelės vyr. mokytoja

Antanas Drukteinis, tėvų atstovas

Irmina Kėblienė, tėvų atstovė