į pradžią  |  turinys  |  susisiekite• Veikla spausdinti
Šilalės meno mokykla savo veiklą grindžia Mokyklos nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, ilgalaikiu strateginiu veiklos planu, Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programomis,  kitais mokyklos veiklą įforminančiais dokumentais.