į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla
Šilalės meno mokykla savo veiklą grindžia Mokyklos nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, ilgalaikiu strateginiu veiklos planu, Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programomis,  kitais mokyklos veiklą įforminančiais dokumentais.