į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Patyčių ir smurto prevencija

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad 2019 m. spalio 10 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro iniciatyva įvyko pasitarimas su suinteresuotų ministerijų, institucijų ir organizacijų atstovais dėl vaikų saugumo mokyklose užtikrinimo ir patyčių bei smurto prevencijos stiprinimo. 

   Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė, kad siekiant, jog mokyklos darbuotojai būtų tinkamai pasirengę reaguoti į patyčių ir smurto atvejus mokykloje, būtina parengti konkretų reagavimo algoritmą.

Įgyvendindama šį siūlymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir teikia Jums Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę. Atmintinės tikslas – mažinti patyčių ir smurto atvejų skaičių mokyklos teritorijoje ir už jos ribų, laiku užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą mokyklos bendruomenės narių elgesį patyčių ir smurto atvejų metu.

    Atmintinėje mokyklos darbuotojams pateikiama reagavimo į patyčias ar smurtą veiksmų seka, informacija mokiniams, ką daryti susidūrus su patyčiomis ar smurtu, patarimai tėvams, kaip kalbėtis su vaiku ir bendradarbiauti su mokykla.

  Atkreipiame dėmesį, kad ši atmintinė yra papildoma metodinė priemonė. Svarbiausia, kad mokykla užimtų vieningą poziciją kovoje su patyčiomis ir smurtu. Vieningi patyčių ir smurto atpažinimo ir reagavimo veiksmai gali padėti kurti saugią mokyklą, o suaugusieji gali ir turi stabdyti patyčias. 

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė