į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Mokslo metų trukmė, atostogos

Mokinių atostogų laikas ir mokslo metų trukmė Šilalės meno mokykloje

2020 – 2021 mokslo metais:

 

I pusmetis: prasideda - 2020-09-15, baigiasi - 2021-02-01

II pusmetis: prasideda - 2021-02-01, baigiasi - 2021-06-15

Rudens atostogos: prasideda - 2020-10-26, baigiasi - 2020-10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos: prasideda - 2020-12-23, baigiasi - 2021-01-05

Žiemos (papildomos) atostogos: prasideda - 2021-02-15, baigiasi - 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos: prasideda - 2021-04-06, baigiasi - 2021-04-09

Vasaros atostogos: prasideda - 2021-06-16, baigiasi - 2021-09-14

Mokslo metų pabaiga: 2021-06-15

Ugdymo proceso trukmė - 35 savaitės

  • Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos mokiniams. Gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai.
  • Mokinių atostogų metu mokytojai užsiima projektine, kultūrine, koncertine, metodine veikla, tvarko dokumentaciją, eina kasmetinių atostogų.
  • Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.
  • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo rajono teritorijoje ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019  m. balandžio 15 d. Nr. V-417,

DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“

 

 

 

 

  • Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos mokiniams. Gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai.
  • Mokinių atostogų metu mokytojai užsiima projektine, kultūrine, koncertine, metodine veikla, tvarko dokumentaciją, eina kasmetinių atostogų.
  • Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.
  • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo rajono teritorijoje ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019  m. balandžio 15 d. Nr. V-417,

DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“