į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Mokslo metų trukmė, atostogos

Mokinių atostogų laikas ir mokslo metų trukmė

Šilalės meno mokykloje

2022 – 2023 mokslo metais

 

Mokslo metų pradžia – rugsėjo mėn. 15 d.

I  pusmetis – rugsėjo mėn. 15 d.–sausio mėn. 31 d.

II pusmetis – vasario mėn. 1 d.–birželio mėn. 15 d.

 

Moksleiviams suteikiamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų)

 atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m.sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

 

Mokslo metų pabaiga:       2023-06-15

Ugdymo proceso trukmė - 34 savaitės

  • Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos mokiniams. Gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai.
  • Mokinių atostogų metu mokytojai užsiima projektine, kultūrine, koncertine, metodine veikla, tvarko dokumentaciją, eina kasmetinių atostogų.
  • Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.