į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokytojai2017- 2018 m. m.

 

 

Šilalės meno mokykloje 2020-2021 mokslo metais dirba šie mokytojai:

 

 

Aldra Šarmavičienė, vyr. mokytoja, - akordeonas

 

Alfredas Šniaukas, mokytojas metodininkas, - solfedžio

 

Algimantas Krėpšta, mokytojas metodininkas, - pučiamieji instrumentai

 

Aleksej Morozov, mokytojas, - gitara, 

 

Algirdas Petraitis, mokytojas metodininkas, - pučiamieji instrumentai

 

Andrius Zaikauskas, mokytojas metodininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dailė

 

Aušra Danisevičienė, mokytoja metodininkė, - šokis

 

Aušra  Petraitienė, vyr. mokytoja, antras instrumentas - fortepijonas

 

Dainora Zlotnikovienė, vyr. mokytoja,  muzikos istorija

 

Daiva Bartušienė, mokytoja metodininkė - fortepijonas

 

Dalia Krasauskienė, mokytoja metodininkė - chorinis dainavimas

 

Diana Vorienė, vyr. mokytoja - chorinis dainavimas,  muzikos istorija

 

Digma Kononovienė, mokytoja metodininkė - šokis

 

Elena Neteckytė, vyr. mokytoja, muzikos literatūra

 

Evaldas Karutis, mokytojas, - trimitas

 

Eugenijus Naktinskas, mokytojas, - fortepijonas

 

Gintaras Bartušis, mokytojas metodininkas, - fortepijonas

 

Ilona Venckienė mokytoja ekspertė, - dailė

 

Jolanta Bučnienė, mokytoja metodininkė, - kanklės

 

Laima Andrejauskienė, mokytoja ekspertė, - šokis

 

Laimonas Norkus, mokytojas, - mušamieji instrumentai

 

Laimutė Rupšytė, mokytoja ekspertė, - dailė

 

Liana Bagdonienė,vyr. mokytoja, - smuikas

 

Lina Kaziukonienė, vyr. mokytoja, - solfedžio, 

 

Loreta Venckuvienė, vyr. mokytoja, - fortepijonas, solfedžio

 

Mikas Karosas, mokytojas - trimitas

 

Milda Krėpštaitė, mokytoja - fortepijonas

 

Raminta Pivoriūnaitė, vyr. mokytoja - akordeonas

 

Rasa Ramanauskienė, vyr. mokytoja - chorinis dainavimas

 

Ričardas Banys, mokytojas, solinis dainavimas

 

Sonata Dargienė, mokytoja metodininkė, - dailė

 

Tadas Jurėnas,vyr. mokytojas, - gitara

 

Tadas Zakarauskas, vyr. mokytojas, - saksofonas

 

Vaclovas Sasnauskas, neatestuotas, koncertmeisteris

 

Vileta Gailevičienė, vyr. mokytoja, chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Žilvinas Jankus, vyr. mokytojas - chorinis dainavimas

 

-------------------------------------------------------------------------

Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

 

Dailės  mokytojo pareigybės aprašymas

 

Šokio  mokytojo pareigybės aprašymas

 

Šilalės meno mokyklos pedagogų etikos kodeksas