į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokytojai2017- 2018 m. m.

 

 

Šilalės meno mokykloje 2020-2021 mokslo metais dirba šie mokytojai:

 

 

Aldra Šarmavičienė, vyr. mokytoja - akordeonas

 

Alfredas Šniaukas, mokytojas metodininkas - solfedžio

 

Algimantas Krėpšta, mokytojas metodininkas - pučiamieji instrumentai

 

Aleksej Morozov, mokytojas - gitara

 

Algirdas Petraitis, mokytojas metodininkas - pučiamieji instrumentai

 

Andrius Zaikauskas, mokytojas metodininkas - dailė

 

Aušra Danisevičienė, mokytoja metodininkė - šokis

 

Aušra  Petraitienė, vyr. mokytoja, antras instrumentas - fortepijonas

 

Dainora Zlotnikovienė, vyr. mokytoja -  muzikos istorija, antras instrumentas - fortepijonas

 

Daiva Bartušienė, mokytoja metodininkė - fortepijonas

 

Dalia Krasauskienė, mokytoja metodininkė - chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Diana Vorienė, vyr. mokytoja - chorinis dainavimas,  muzikos istorija

 

Digma Kononovienė, mokytoja metodininkė - šokis

 

Evaldas Karutis, mokytojas - trimitas

 

Gintaras Bartušis, mokytojas metodininkas - fortepijonas

 

Gintarė Sabalaiuskienė,  vyr. mokytoja - fortepijonas

 

Ilona Benetienė,  vyr. mokytoja - fortepijonas

 

Ilona Venckienė mokytoja ekspertė - dailė

 

Jolanta Bučnienė, mokytoja metodininkė - kanklės

 

Laima Andrejauskienė, mokytoja ekspertė - šokis

 

Laimonas Norkus, mokytojas - mušamieji instrumentai

 

Laimutė Rupšytė, mokytoja ekspertė - dailė

 

Liana Bagdonienė,vyr. mokytoja - smuikas

 

Lina Kaziukonienė, vyr. mokytoja - solfedžio, antras instrumentas - fortepijonas

 

Loreta Venckuvienė, vyr. mokytoja, - fortepijonas, solfedžio

 

Mikas Karosas, mokytojas - trimitas

 

Milda Drūteikė, mokytoja - fortepijonas

 

Raminta Pivoriūnaitė, vyr. mokytoja - akordeonas

 

Rasa Ramanauskienė, vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Ričardas Banys, mokytojas - solinis dainavimas

 

Sonata Dargienė, mokytoja metodininkė - dailė

 

Tadas Jurėnas,vyr. mokytojas - gitara

 

Tadas Zakarauskas, vyr. mokytojas - saksofonas

 

Vaclovas Sasnauskas, neatestuotas -  koncertmeisteris

 

Vileta Gailevičienė, vyr. mokytoja -  chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Žilvinas Jankus, vyr. mokytojas - chorinis dainavimas

 

-------------------------------------------------------------------------

Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

 

Dailės  mokytojo pareigybės aprašymas

 

Šokio  mokytojo pareigybės aprašymas

 

Šilalės meno mokyklos pedagogų etikos kodeksas

 

Šilalės meno mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka