į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokytojai2017- 2018 m. m.

 

 

Šilalės meno mokykloje 2022-2023 mokslo metais dirba šie mokytojai:

 

 

Aldra Šarmavičienė, vyr. mokytoja - akordeonas

 

Alfredas Šniaukas, mokytojas metodininkas - solfedžio

 

Algimantas Krėpšta, mokytojas metodininkas - pučiamieji instrumentai

 

Aleksej Morozov

 

Algirdas Petraitis, mokytojas metodininkas - pučiamieji instrumentai

 

Andrius Zaikauskas, mokytojas metodininkas - dailė

 

Aušra Danisevičienė, mokytoja metodininkė - šokis

 

Aušra  Petraitienė, vyr. mokytoja - antras instrumentas - fortepijonas

 

Austėja Karosienė - solinis dainavimas

 

Dainora Zlotnikovienė, vyr. mokytoja -  muzikos istorija, antras instrumentas - fortepijonas

 

Daiva Bartušienė, mokytoja metodininkė - fortepijonas

 

Dalia Krasauskienė, mokytoja metodininkė - chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Diana Vorienė, vyr. mokytoja - solfedžio, muzikos istorija, antras instrumentas - fortepijonas

 

Digma Kononovienė, mokytoja metodininkė - šokis

 

Evaldas Karutis, mokytojas - trimitas

 

Gintaras Bartušis, mokytojas metodininkas - fortepijonas

 

Gintarė Sabalaiuskienė,  vyr. mokytoja - fortepijonas

 

Ilona Benetienė,  vyr. mokytoja - fortepijonas

 

Ilona Venckienė mokytoja ekspertė - dailė

 

Jolanta Bučnienė, mokytoja metodininkė - kanklės

 

Laima Andrejauskienė, mokytoja ekspertė - šokis

 

Laimonas Norkus, mokytojas - mušamieji instrumentai

 

Laimutė Rupšytė, mokytoja ekspertė - dailė

 

Liana Bagdonienė, mokytoja metodininkė - smuikas

 

Lina Kaziukonienė, vyr. mokytoja - solfedžio, antras instrumentas - fortepijonas

 

Loreta Venckuvienė, vyr. mokytoja, - fortepijonas, solfedžio

 

Mikas Karosas,  vyr. mokytojas - trimitas, orkestras, muzikos kompozicija

 

Raminta Pivoriūnaitė, vyr. mokytoja - akordeonas, antras instrumentas - fortepijonas

 

Rasa Ramanauskienė, vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - chorinis dainavimas, fortepijonas

 

Ričardas Banys, mokytojas - solinis dainavimas

 

Sonata Dargienė, mokytoja metodininkė - dailė

 

Tadas Jurėnas,vyr. mokytojas - gitara

 

Tadas Zakarauskas, mokytojas metodoininkas - saksofonas, muzikos kompozicija

 

Vaclovas Sasnauskas, neatestuotas -  koncertmeisteris

 

Vileta Gailevičienė, vyr. mokytoja -  chorinis dainavimas, antras instrumentas - fortepijonas

 

Žilvinas Jankus, vyr. mokytojas - chorinis dainavimas, antras instrumentas - fortepoijonas

 

-------------------------------------------------------------------------