į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokytojai » • Metodinės grupės

 

2022 – 2023 m. m. mokykloje ir jos skyriuose veikiančių metodinių grupių sąrašas: 

Eil.

Nr.          Metodinės grupės pavadinimas                          Metodinio ratelio pirmininkas (-ė)

 

  1.       Šokio                                                                       L. Andrejauskienė
  2.      Fortepijono, smuiko, gitaros                                   D. Bartušienė
  3.      Dailės                                                                      L. Rupšytė
  4.      Akordeono ir liaudies instrumentų                         J. Bučnienė
  5.      Dainavimo ir teorijos                                              L. Kaziukonienė
  6.      Pučiamųjų ir mušamųjų muzikos instrumentų       T. Zakarauskas

 

 

 

             ŠILALĖS MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI