į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  











• Administracija

                                                                                                                                                 

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus metinės veiklos užduotys

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

 

 

 

 

                                                                                      Administracijos darbuotojai

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

Kabinetas

Direktorius 

Arūnas Goštautas

(8 686) 42857

[email protected]

Direktoriaus kabinetas, II aukštas (įėjimas per raštinę)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Ramanauskienė

(8 618) 85482

[email protected]

8 kabinetas, I aukštas

Vyr. Buhalterė

Daiva Radavičienė

(8 449) 74399

[email protected]

Buhalterija, II aukštas

Buhalterė apskaitininkė

Nijolė Lazdauskienė

(8 449) 74399

[email protected]

Buhalterija, II aukštas

Raštinės administratorė

Jovita Overlingienė

(8 686) 32217

(8 449) 74399

[email protected]

Raštinė, II aukštas

Ūkvedys

Vytautas Raudonius

(8 618) 30235

[email protected]

27 kab., cokolinis aukštas (pusrūsis)