į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokytojai » • Lygių galimybių politika

Lygių galimybių pažeidimai

 

Mažasis lygių galimybių gidas

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-02-04 nutarimas Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų     programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos

 

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

 

DK 26 straipsnio „Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais“ komentaras

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonės:

 

* Priimant į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;


* Sudarytos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos;

 

* Naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai;

 

* Už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis;

 

* Imamasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;