į pradžią  |  turinys  |  susisiekite• Veikla » • Dailė spausdinti
Šilalės meno mokyklos dailės skyrius

Įkurtas 1985 m. Šiuo metu mokosi 126 mokiniai.
Dailės skyriuje mokoma dailės pažinimo ir raiškos (pradinis dailinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas, 1, 2 klasės (nuo 2015 m. 09 mėn. - 3klasė) klasės), piešimo, tapybos, kompozicijos (pagrindinis,  dailinis ugdymas -  4, 5, 6, klasės, išplėstinis, mėgėjų ugdymas).


Dailės mokytojai, dirbantys meno mokykloje:
Laimutė Rupšytė - dailės mokytoja ekspertė, Dailės metodinės grupės pirmininkė. Kuruoja  Laukuvos dailės klasės veiklą. Mokomieji dalykai: dailės pažinimas ir  raiška, piešimas ,tapyba, kompozicija (Laukuvos klasėje)
Ilona Venckienė - dailės mokytoja ekspertė. Mokomieji dalykai: piešimas, dailės pažinimas ir raiška. Kuruoja 2-6 klasių veiklą.
Sonata Dargienė - dailės mokytoja metodininkė. Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, kompozicija, dailės pažinimas ir raiška.. Kuruoja 1-6 klasių, Pajūrio dailės klasės veiklą. 
Andrius Zaikauskas - dailės mokytojas metodininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokomieji dalykai: kompozicija, skulptūra.