į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Dailė
Šilalės meno mokyklos dailės skyrius

 

Įkurtas 1985 m. 
Dailės skyriuje mokoma dailės pažinimo ir raiškos (pradinis dailinis formalųjį švietimą

papildantis ugdymas, 1, 2 klasės (nuo 2015 m. 09 mėn. - 3klasė) klasės), piešimo, tapybos,

kompozicijos (pagrindinis,  dailinis ugdymas -  4, 5, 6, klasės, išplėstinis, mėgėjų ugdymas).

Nuo 2021 m. spalio 4 d. mokykloje veikia suaugusiųjų keramikos bei suaugusiųjų piešimo ir

tapybos klasės.


Dailės mokytojai, dirbantys meno mokykloje 2023-2024 m.m.

 


Laimutė Rupšytė - dailės mokytoja ekspertė, Dailės metodinės grupės pirmininkė. Kuruoja  Laukuvos dailės klasės veiklą. Mokomieji dalykai: dailės pažinimas ir  raiška, piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra (Laukuvos klasėje).


Ilona Venckienė - dailės mokytoja ekspertė. Mokomieji dalykai: piešimas, dailės pažinimas ir raiška. Kuruoja 2-6 klasių veiklą.


Sonata Dargienė - dailės mokytoja metodininkė. Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra (Pajūrio kl.) dailės pažinimas ir raiška.. Kuruoja 1-6 klasių, Pajūrio dailės klasės veiklą. 


Andrius Zaikauskas - dailės mokytojas metodininkas. Mokomieji dalykai: dailės pažinimas ir raiška kompozicija, skulptūra, keramika, piešimas ir tapyba suaugusiųjų klasėse. Kuruoja 1 klasės veiklą.