į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Duomenų apsauga

Asmuo turi teisę:

·       Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

·       Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

·       Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;

·       Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

·       Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 

Duomenų apsaugos taisyklės, darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės, viešas privatumo politikos pranešimas ir standartizuotos prašymų susipažinti, ištaisyti ir ištrinti asmens duomenis formos:

 

Duomenu apsaugos taisyklės

 

Standartizuota duomenų ištaisymo forma

 

Standartizuota duomenų ištrynimo forma

 

Standartizuota susipažinimo su duomenimis forma

 

Viešas privatumo politikos pranešimas

 

Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės

 

Duomenų apsaugos pareigūnas Šilalės meno mokykloje - Mindaugas Slavinskas, mob. tel. nr. +370 630 17 959, el. pašto adresas - [email protected], J. Basanavičiaus al. 34A-37, 50247 Kaunas.