į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos
Šilalės meno mokyklos, Pajūrio klasių šventinis atidarymas 2015-11-11

           2015  m. lapkričio 11 d., Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos aktų salėje rinkosi gausus būrys mokinukų, tėvų ir mokytojų. Ir ne šiaip sau – tądien vyko iškilmingas Šilalės meno mokyklos chorinio dainavimo, klarneto ir dailės klasių pristatymas atidarymas. Renginį vedė Šilalės meno mokyklos chorinio dainavimo mokytoja Rasa Ramanauskienė, sveikinimo žodžius tarė Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius bei Šilalės meno mokyklos direktorius Arūnas Goštautas. 

plačiau
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 
 

Tėvų, mokinių, mokytojų dėmesiui!

 

 

 

     Iki 2015  m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienio) mokyklos raštinėje (II aukšte) priimami prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą sumažinimui I pusmetyje. Rašant prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

Motyvuotą prašymą
Pažymą apie šeimos sudėtį
Pažymą apie gaunamas visų rūšių išmokas (senatvės, invalidumo, matintojo netekimo, našlių ir našlaičių pensijas) už paskutinius 3 mėnesius.
Pažymą apie pajamas, susijusias su darbo santykiais už paskutinius 3 mėnesius.
Pažymą jei tėvai ar globėjai yra bedarbiai.

    

Pavėluotai ar netvarkingi pateikti prašymai svarstomi nebus.

 

 

 

 

    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

    Mokyklos tarybos pirmininkas                                                                                         

    Andrius Zaikauskas

 

 

 

 

 

 
 
Skelbiamos laisvos vietos mokytis Šilalės meno mokykloje!
Skelbiamos laisvos vietos mokytis Šilalės meno mokykloje!

Mokslo metai Šilalės meno mokykloje jau tuoj prasidės!

    Jei dar nespėjai ar nesvarstei galimybės (o gal ir nežinojai) mokytis meno mokykloje, kviečiame iki rugsėjo 15 - osios prisijungti prie mūsų! 
     Šiuo metu laisvų vietų mokytis turime - fortepijono, pučiamųjų instrumentų (trimito, saksofono, klarneto, trombono), akordeono, kanklių, dailės klasėse. Prašymų laukiame iki rugsėjo 15 - osios!

Ateik prasmingai praleisti laiką ir atsivesk draugus! :) 

 
 

Visų mokinių, tėvų, mokytojų dėmesiui!

Mokslo metų pradžia Šilalės meno Mokykloje prasideda 2015  m. rugsėjo 15 d., 14 val. mokyklos salėje (II aukšte) renkasi visi pirmokai. II ir vyresnių klasių mokiniai, susitinka  ir bendrauja su savo dalykų mokytojais.  

 

Šilalės meno mokyklos administracija

 

 
 

  DĖMESIO !

 

 

ŠILALĖS MENO MOKYKLA

SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS 2015 - 2016 MOKSLO METAIS

 

Skyriai, kuriuose laukiami mokiniai: muzikos, dailės, šokio, teatro.

 

Muzikos skyriaus mokomieji dalykai:

Fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, chorinio dainavimo, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, kanklių, gitaros.

 

Dailės skyriuje – dailės pažinimas ir raiška; piešimas, tapyba, kompozicija.

 

Šokio  skyriuje - sceninis šokis, klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis.

 

Teatro skyriuje - Sceninė kalba, sceninis judesys, vaidyba, vaidinimų kūrimas

 

 

Į meno mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų.

 

12  metų ir vyresni vaikai kviečiami  mokytis muzikos ir dailės disciplinų  mėgėjų skyriuose.

 

Prašymai priimami mokyklos raštinėje (II aukšte) iki 2015  m. rugsėjo 8 dienos 14.00 val.

Pastaba: Pildant prašymą būtina turėti mokinio asmens dokumentą!

 

Meninių gabumų patikrinimas vyks 2015  m. rugsėjo 8 dieną, 14.00 val.

Norintys mokytis dailės, turi atsinešti du ant A3 formato popieriaus lapo savo sukurtus dailės darbus.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais –

Muzika, šokis 74399,  868642857;

Dailė –  861885482

Teatras – 868661974.

 

 

 

 

 

 
 
„Mes Lietuvos vaikai“

       2015 birželio 14 dieną Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkių ansamblis išvyko į V Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalį - konkursą „Mes Lietuvos vaikai“  šventinį koncertą Klaipėdoje. Išvykstant saulė švietė, o Klaipėda mus pasitiko su vasarišku lietučiu. Klaipėdos vasaros koncertų estradoje tilpo tūkstantiniai vaikų ir jaunimo chorai iš visos Lietuvos muzikos, meno, bendrojo lavinimo mokyklų ir choro studijų. Nuostabus Klaipėdos kariljonų koncertas, iškilminga eisena per miestą ir viską apvainikavęs baigiamasis koncertas  tikrai nepaliko abejingų. „Liepaičių“ choras net eisenoje dainavo darniai, skambiai ir švelniai (mūsų mokinių pastebėjimas).  Koncertą pradėjo įspūdingai skambanti  kariljonų (varpų)  muzika, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Po „Tautiškos giesmės“ tūkstantinis choras žiūrovų širdis drebino kita daina -  „Lietuviais esame mes gimę“ (m.St.Šimkaus, ž. J.Zauerveino). Aikštės centre Lietuvių liaudies šokį „Mazurpolkę“ atliko jungtinis tradicinių kanklių ansamblis. Meno mokyklą absolventės apgailestavo, kad tai paskutinė jų tokia išvyka į šią šventę. Mes visos džiaugiamės ir didžiuojamės dalyvavę tokiame puikiame renginyje. 

 

 

Šilalės meno mokyklos mokytoja Jolanta Bučnienė

 
 
IV-asis Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Festum Organorum“

2015 m. birželio 1 dieną Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko IV-asis Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Festum Organorum“, skirtas J. S. Bacho 330-osioms ir M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Festivalyje dalyvavo 37 (1-3 kl.) ir 26 (4-7 kl.) mokiniai. Festivalį organizavo Gargždų muzikos mokykla ir Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.

Šiame festivalyje dalyvavo ir Šilalės meno mokyklos fortepijono specialybės mokiniai – tai Robertas Matevičius (5 kl.) ir Kasparas Pocius (6 kl.). Juos paruošė mokytoja metodininkė Daiva Bartušienė. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mokiniai koncertavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje

2015  m. gegužės 26 dieną Šilalės meno mokyklos mokiniai koncertavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinėje mokykloje. Skambėjo kanklių, smuiko, gitaros ir fortepijono muzika. Mokinius koncertui ruošė mokytojai: L. Bagdonienė, B. Girkontienė, A. Morozov ir D. Bartušienė. Koncertą vedė ir organizavo mokytoja D. Taurinskienė.

 
 

DĖMESIO !

 

ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS

2015 - 2016 MOKSLO METAIS

 

Skyriai, kuriuose laukiami mokiniai: muzikos, dailės, choreografijos, teatro.

 

Muzikos skyriaus mokomieji dalykai:

Fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, chorinio dainavimo, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, kanklių, gitaros.

 

Dailės skyriuje - plastinė ir meninė raiškos, piešimas, tapyba, kompozicija.

 

Choreografijos skyriuje - Lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis, šokių kolektyvas.

Papildomas instrumentas

 

Teatro skyriuje - Sceninė kalba, sceninis judesys, teatro studija, vaidyba ir sceninės kultūros pradmenys

 

 

Į meno mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų.

 

Vyresni nei 12  metų vaikai, jaunuoliai kviečiami  mokytis muzikos ir dailės disciplinų  mėgėjų skyriuose.

 

Prašymai priimami mokyklos raštinėje (II aukšte) iki 2015  m. birželio 3 dienos 14.00 val.

Pastaba: Pildant prašymą būtina turėti mokinio asmens dokumentą!

 

Visų pageidaujančių mokytis meno mokykloje laukiame 2015  m. birželio 3 dieną, 14.00 val. mokyklos aktų salėje, II aukšte.

Norintys mokytis dailės, turi atsinešti du ant A3 formato popieriaus lapo savo sukurtus dailės darbus.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais –

Muzika, choreografija 74399,  868642857;

Dailė –  861885482

Teatras – 868661974.

 

 

 

Šilalės meno mokyklos direktorius  Arūnas Goštautas

 

 

 

 

 

 
 
XV – ąjame Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“ - šilališkiai

           2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienį, Šilalės meno mokyklos ansamblis „Nėr čia ko!” , vadovaujamas B.Girkontienės, ir Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės (vadovė Jolanta Bučnienė), dalyvavo jau XV – ąjame Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, kuris šiais metais vyko Rietave ir jo apylinkėse. Pagal festivalio nusistovėjusias tradicijas, festivalio dalyviai pasklinda po visą rajoną. Mūsų kolektyvai koncertavo Judrėnų kaimo gražiuose kultūros namuose. Po sočių pietų kolektyvai rinkosi bendrom repeticijom į Rietavo kolegijos salę. 
Baigiamąjį koncertą pradėjo įspūdingais autentiškais ornamentiniais ritmais keturi įspūdingo dydžio tabalai, ragų šaukiniai. Toliau koncerte net apie 150 tradicinių kanklių 
atliko Klaipėdos krašto liaudies dainą „Perlėkė žąsins“ ir šokį „Mazurpolkė“. Taip apsijungdami scenoje skambėjo ir skudutininkai, ir birbynininkai, ir koncertinės kanklės. 
Galiausiai scenoje tilpo virš 500 dalyvių. Šilta atmosfera ir graži lietuvių liaudies muzika ilgai išliks mūsų atmintyje.

 

Jolanta Bučnienė

kanklių klasės mokytoja metodininkė 

 

 

 

 

 
 
Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje

       2015 m. gegužės 5 d. - Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje Šilalės ir Rietavo meno mokyklų fortepijono specialybės mokiniai ir mokytojai paminėjo Johano Sebastijano Bacho 330 – ąsias gimimo metines. Koncerte skambėjo Bacho kūriniai nuo mažų preliudų ir menuetų iki koncertų smuikui ir fortepijonui. 
Koncertą paįvairino kanklėmis ir smuiku atliekami kūriniai. Minėjime dalyvavo 5 Šilalės meno mokyklos mokiniai, kuriuos ruošė mokytojai Daiva Bartušienė ir Gintaras Bartušis ir 7 Rietavo meno mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė mokytojai I. Skergelzienė, L. Bliutienė, V. Jokubauskaitė, J. Budriuvienė. Paskaitą apie Bacho kūrybą ir biografiją skaitė mokytoja D. Bartušienė.

 

Daiva Bartušienė

šilalės meno mokyklos

ortepijono klasės mokytoja metodininkė

 

 

 

 

 

 
 
MENŲ SAVAITĖS RENGINIAI KVĖDARNOJE

         Balandžio 27 d. Kvėdarnos Prano Liatuko  pradinėje  mokykloje  prasidėjo jau tradicine  tapusi  Menų  savaitė  ir  ją  atidarė  Šilalės  meno  mokyklos  Kvėdarnos  skyriaus  chorinio  dainavimo specialybės   mokiniai. Pirmoji  Menų  savaitės  diena  buvo  skirta  Muzikai, todėl   atidarymo  proga  mokytoja  Dalia  Krasauskienė pravedė  muzikos  pamoką, kurioje  skambėjo  pavasariškos  dainos ir  muzika, buvo atsakoma  į  įvairias  muzikines užduotis  ir  klausimus,  klausoma įvairios  muzikos, netgi  buvo  solfedžiuojama.  Mokyklos  direktorius  Valdas  Urniežius  nuoširdžiai  dėkojo  už  gražų  koncertą-pamoką, už  Menų  savaitės  tradicijų  puoselėjimą, nuoširdų  bendradarbiavimą  ir   už  sukurtą  šventišką  muzikinę  nuotaiką.

 

Dalia Krasauskienė

Šilalės meno mokyklos

chorinio dainavimo klasės mokytoja metodininkė,

Kvėdarnos skyriaus vadovė

 

 

 

 

 

 

 
 
Šilališkių pianistų laimėjimai Radviliškyje

Š. m. balandžio 23 dieną Radviliškio muzikos mokykloje įvyko III – asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Čiurlionio jūra“. Konkursą organizavo Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja ir mokytojai.  Dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: A grupė (1-3 kl.), B grupė (4-5 kl.) ir C grupė (6-7 kl.). Iš viso konkurse dalyvavo 32 dalyviai iš Šiaulių, Radviliškio, Tauragės, Kauno, Pakruojo Biržų, Šilalės muzikos ir meno mokyklų. Dalyvių pasirodymus vertino 3 komisijos nariai: Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja Rūta Varnienė, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Ernesta Linkevičienė ir komisijos pirmininkė Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos katedros docentė Irina Kudinova.

 

plačiau
 
2015 m. balandžio 14 d. – Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas

Kiekvienais mokslo metais mokinius supažindiname su įvairiais kompozitoriais, 

minime jų jubiliejines datas, prisiliečiame prie jų muzikos, kūrybos ir biografijos. 

Dabar minėjome Johano Sebastijano Bacho 330 – ąsias gimimo metines. Koncerte 

skambėjo polonezai, menuetai, invencijos , preliudai, pjesės ir koncertas fortepijonui 

su orkestru f-moll. Paskaitą apie Bacho kūrybą ir biografiją skaitė mokytoja  D. 

Bartušienė. Dalyvavo 14 pianistų ir 4 smuikininkai. Mokinius koncertui ruošė 

mokytojai: L. Bagdonienė (4 mok.), G. Bartušis (4 mok.), L. Venckuvienė (1 mok.), 

D. Bartušienė (9 mok.).

Koncertą vedė ir organizavo mokytoja metodininkė D. Bartušienė.

plačiau
 

 

 

 

 

 

 
 
AKADEMINIŲ KONCERTŲ IR BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ GRAFIKAS

 

 

Egzaminai: 

 

Specialybės baigiamasis egzaminas - 2015-05-26;28

 

Solfedžio baigiamasis egzaminas 2015-05-21

 

Choreografijos klasikinio šokio egzaminas - 2015-05-27 ir lietuvių liaudies šokio egzaminas - 2015-06-02 

                      

Dailės baigiamųjų darbų gynimas - 2015-06-04

                     

                                                           

Akademiniai koncertai:

 

Specialybės I-II klasių (akordeono, fortepijono, pučiamųjų, kanklių) akademinis koncertas - 2015-05-18

                   

Specialybės I-II-III klasių (smuiko, gitaros, mušamųjų) akademinis koncertas -  2015-05-19

 

Specialybės III- IV-ų klasių akademinis koncertas - 2015-05-21

                       

Specialybės V-VI-ų klasių akademinis koncertas - 2015-05-29

                       

 

 

Administracija

 

 

 

 

 

 
 
„Tam, kad gyventume...“

2015 m. kovo 19 d. Šilalės rajono viešojoje bibliotekoje vyko poezijos vakaras „Tam, kad gyventume...“ , skirtas Justino Marcinkevičiaus 85- osioms gimimo metinėms paminėti. Eiles skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė. Vakarą pradėjo Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus mokiniai: kanklininkės Guoda Bernotaitė ir Indrė Pocevičiūtė (mokytoja J.Bučnienė) ir akordeonininkų trio - Austėja Lileikytė, Benas Šniaukas ir Rokas Vaitkevičius (mokytoja A.Šarmavičienė). Mokiniai buvo laimingi, turėję garbės prisidėti prie didžiojo dainiaus kūrybos sklaidos.

 

Kanklių klasės mokytoja Jolanta Bučnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 
 
"Dzen raizgymo džiaugsmas "

          2015 m. vasario 3 - osios popietę Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos trečiajame aukšte būriavosi krūva mokinukų ir jų mokytojų. Visi susirinkusieji atvyko į Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus piešimo klasės 3 - 6 klasių mokinių (vad. mokytoja Ilona Venckiene ) piešinių parodos "Dzen raizgymo džiaugsmas ", atidarymą. Ekspozicijoje žiūrovų akių džiaugsmui pateikti 29 autorių piešimo technika sukurti grafikos kūrinukai. Visi jie kruopštūs, smulkūs ir reikalaujantys kantraus darbo valandų. Čia galima atrasti  geometrinių, augalinių motyvų, akį traukia linijų, taškų, dėmių kuriama optinė magija. Nors piešiniai daugiausia monochrominiai - juodai balti (išimtis pora ir spalvotų), tai nė kiek nemažina kūrinio vertės, ir kuriamos spalvinės, atspalvių  iliuzijos. Pristatymą pradėjo bibliotekos vaikų skyriaus vedėja Ona Bajoriniene , kalbėjo mokiniai, darbų autoriai, sveikinimo žodį tarė Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas, mokinių darbams vadovavusi dailės mokytoja Ilona Venckienė. Parodos atidarymo eigą paįvairino Šilalės meno mokyklos muzikos skyriaus, smuiko klasės mokinių (vad. mokytoja Liana Bagdonienė) muzikiniai intarpai. Paroda paliko mielą, šiltą įspūdį. Renginio pabaigoje visi dalyviai bei mokytoja apdovanoti padėkos raštais ir dar kartą įdėmiai apžiūrinėjo pateiktus kūrinius bei juos rodė atvestiems artimiesiems, draugams, fotografavo atminčiai. Renginys pavyko puikiai, ir buvo geras dviejų bendradarbiaujančių kultūros įstaigų, bendros veiklos pavyzdys. 

 

Andrius Zaikauskas
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
dailės mokytojas metodininkas

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  17   18   19   20   21   22   23   sekantis  >>