į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos
Sveikiname!

 

 

 

 

 
 
"Dzen raizgymo džiaugsmas "

          2015 m. vasario 3 - osios popietę Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos trečiajame aukšte būriavosi krūva mokinukų ir jų mokytojų. Visi susirinkusieji atvyko į Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus piešimo klasės 3 - 6 klasių mokinių (vad. mokytoja Ilona Venckiene ) piešinių parodos "Dzen raizgymo džiaugsmas ", atidarymą. Ekspozicijoje žiūrovų akių džiaugsmui pateikti 29 autorių piešimo technika sukurti grafikos kūrinukai. Visi jie kruopštūs, smulkūs ir reikalaujantys kantraus darbo valandų. Čia galima atrasti  geometrinių, augalinių motyvų, akį traukia linijų, taškų, dėmių kuriama optinė magija. Nors piešiniai daugiausia monochrominiai - juodai balti (išimtis pora ir spalvotų), tai nė kiek nemažina kūrinio vertės, ir kuriamos spalvinės, atspalvių  iliuzijos. Pristatymą pradėjo bibliotekos vaikų skyriaus vedėja Ona Bajoriniene , kalbėjo mokiniai, darbų autoriai, sveikinimo žodį tarė Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas, mokinių darbams vadovavusi dailės mokytoja Ilona Venckienė. Parodos atidarymo eigą paįvairino Šilalės meno mokyklos muzikos skyriaus, smuiko klasės mokinių (vad. mokytoja Liana Bagdonienė) muzikiniai intarpai. Paroda paliko mielą, šiltą įspūdį. Renginio pabaigoje visi dalyviai bei mokytoja apdovanoti padėkos raštais ir dar kartą įdėmiai apžiūrinėjo pateiktus kūrinius bei juos rodė atvestiems artimiesiems, draugams, fotografavo atminčiai. Renginys pavyko puikiai, ir buvo geras dviejų bendradarbiaujančių kultūros įstaigų, bendros veiklos pavyzdys. 

 

Andrius Zaikauskas
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
dailės mokytojas metodininkas

plačiau
 
Kviečiame!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISŲ MOKYTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVŲ DĖMESIUI!

 

Prašymai dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą Šilalės meno mokykloje, II pusmetyje, sumažinimui teikiami iki 2015  m. sausio 20 d. (antradienio) darbo dienos pabaigos, mokyklos raštinėje. Pavėluotai pateikti ar netinkamai užpildyti prašymai svarstomi nebus.

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkas                                                                                   A. Zaikauskas

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
,,Kalėdinis ansamblių vakaras“

       2014 m. gruodžio 16 d. Šilalės meno mokyklos salėje vyko 11-asis koncertas ,,Kalėdinis ansamblių vakaras“. Jame dalyvavo įvairių specialybių: saksofono, akordeono, smuiko, fortepijono, kanklių bei chorinio dainavimo jaunųjų muzikantų ansambliai. Iš viso dalyvavo 43 mokiniai iš Šilalės meno mokyklos, Kaltinėnų ir Kvėdarnos filialų, juos ruošė 11 mokytojų. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja metodininkė Daiva Bartušienė

 

 

Meno mokyklos inf.

plačiau
 
Sakralinių giesmių šventė Kvėdarnoje

Jau tapo tradicija, pirmąjį gruodžio sekmadienį Kvėdarnos miestelyje, minint Švč.Mergelės Nekaltosios prasidėjimo atlaidus paminėti skambiomis giesmėmis ir dainomis.Po šv. mišių Kvėdarnos parapijos klebonas Juozas Rudys pakvietė visus dalyvauti Sakralinių giesmių šventėje, kuri vyksta Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos salėje. 

plačiau
 
Kviečiame!

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 
 
Mokslo metų pradžia Šilalės meno mokykloje

 

 

 

 

 

 
 
ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ MOKYTIS 2014 - 2015 MOKSLO METAIS!
ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ MOKYTIS 2014 - 2015 MOKSLO METAIS!

Skyriai, kuriuose laukiami mokiniai: muzikos, dailės, choreografijos, teatro.

Muzikos skyriaus mokomieji dalykai:

Fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, chorinio dainavimo (mokslo trukmė – 7 metai)  akordeono, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, kanklių, gitaros (mokslo trukmė – 6 metai).

Dailės skyriuje - plastinė ir meninė raiškos, piešimas, tapyba, kompozicija. Mokslo trukmė – 4 – 6 metai. 

Choreografijos skyriuje mokslo trukmė – 7 metai.

Teatro skyriuje mokslo trukmė – 6 metai.

Į meno mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų. Vyresni nei 12  metų vaikai, jaunuoliai kviečiami  mokytis muzikos ir dailės disciplinų  mėgėjų skyriuose (mokslo trukmė – 1 – 3 metai).

Prašymai priimami mokyklos raštinėje (II aukšte) iki 2014  m. rugsėjo 9 dienos 13.00 val.

 

Pastaba: Pildant prašymą būtina turėti mokinio asmens dokumentą!

 

Visų pageidaujančių mokytis meno mokykloje laukiame 2014  m. rugsėjo 9 dieną,

14.00 val. mokyklos aktų salėje, II aukšte.

Norintys mokytis dailės, turi atsinešti du ant A3 formato popieriaus lapo savo sukurtus dailės darbus.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais – muzika, choreografija 74399,  868642857;

Dailė, teatras – 861885482.

 

 

 Šilalės meno mokyklos direktorius  Arūnas Goštautas

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Džiaugiamės!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projektui ,,Lai skamba žemaitiškos kanklės” pasibaigus

Pagal Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros programos laimėtą projektą „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės birželio 18 – 24 d. dalyvavo  „Balsių“ stacionarioje vaikų vasaros poilsio stovykloje  Akmenės rajone.

plačiau
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
XIV Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis "Trimitatis"

Gegužės 16 dieną Klaipėdos mieste vyko XIV Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis "Trimitatis".

plačiau
 

 

VISŲ BAIGIANČIŲJŲ MOKYKLĄ MOKINIŲ, TĖVŲ,  MOKYTOJŲ

 

D Ė M E S I U I !

 

     Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas numatomas 2014  m. birželio 4 d., 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centre. Absolventai renkasi 16.30 kultūros centro fojė – pasirašyti pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.

Nepasirašius iš anksto renginio metu pažymėjimas nebus įteikiamas!

              

    Absolventų mokytojų vėliausiai iki 2014  m.  gegužės 28 d. 16.00 val. prašau pateikti visą reikalingą informaciją Mokyklos baigimo pažymėjimams užpildyti – mokinio asmens kodą ir visų mokomųjų dalykų bei egzaminų  galutinius įvertinimus.   

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                                                  

A. Zaikauskas

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
43 - osios laidos mokyklos dailės absolventų baigiamųjų darbų peržiūra

2014-05-15 popietę Šilalės meno mokykloje vyko mokyklos šeštokų baigiamųjų darbų pristatymas - baigiamoji peržiūra. Netvardomo jaudulio kupini, mokyklos absolventai pristatinėjo savo paskutinių metų kūrybos vaisius, kurie kartu yra ir visų šešerių mokslo metų įdirbio, kūrybinės brandos, įrodymas. Bet viskas pavyko, darbai buvo apginti, įvertinti. Realiai darbus bus galima pamatyt birželio 4 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijos metu ir po jos. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  25   26   27   28   29   30   31   sekantis  >>