į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Apie mokyklą » • Naujienos

DĖMESIO !

 

ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS

2015 - 2016 MOKSLO METAIS

 

Skyriai, kuriuose laukiami mokiniai: muzikos, dailės, choreografijos, teatro.

 

Muzikos skyriaus mokomieji dalykai:

Fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, chorinio dainavimo, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, kanklių, gitaros.

 

Dailės skyriuje - plastinė ir meninė raiškos, piešimas, tapyba, kompozicija.

 

Choreografijos skyriuje - Lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis, šokių kolektyvas.

Papildomas instrumentas

 

Teatro skyriuje - Sceninė kalba, sceninis judesys, teatro studija, vaidyba ir sceninės kultūros pradmenys

 

 

Į meno mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų.

 

Vyresni nei 12  metų vaikai, jaunuoliai kviečiami  mokytis muzikos ir dailės disciplinų  mėgėjų skyriuose.

 

Prašymai priimami mokyklos raštinėje (II aukšte) iki 2015  m. birželio 3 dienos 14.00 val.

Pastaba: Pildant prašymą būtina turėti mokinio asmens dokumentą!

 

Visų pageidaujančių mokytis meno mokykloje laukiame 2015  m. birželio 3 dieną, 14.00 val. mokyklos aktų salėje, II aukšte.

Norintys mokytis dailės, turi atsinešti du ant A3 formato popieriaus lapo savo sukurtus dailės darbus.

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais –

Muzika, choreografija 74399,  868642857;

Dailė –  861885482

Teatras – 868661974.

 

 

 

Šilalės meno mokyklos direktorius  Arūnas Goštautas

 

 

 

 

 

 
 
XV – ąjame Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“ - šilališkiai

           2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienį, Šilalės meno mokyklos ansamblis „Nėr čia ko!” , vadovaujamas B.Girkontienės, ir Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės (vadovė Jolanta Bučnienė), dalyvavo jau XV – ąjame Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, kuris šiais metais vyko Rietave ir jo apylinkėse. Pagal festivalio nusistovėjusias tradicijas, festivalio dalyviai pasklinda po visą rajoną. Mūsų kolektyvai koncertavo Judrėnų kaimo gražiuose kultūros namuose. Po sočių pietų kolektyvai rinkosi bendrom repeticijom į Rietavo kolegijos salę. 
Baigiamąjį koncertą pradėjo įspūdingais autentiškais ornamentiniais ritmais keturi įspūdingo dydžio tabalai, ragų šaukiniai. Toliau koncerte net apie 150 tradicinių kanklių 
atliko Klaipėdos krašto liaudies dainą „Perlėkė žąsins“ ir šokį „Mazurpolkė“. Taip apsijungdami scenoje skambėjo ir skudutininkai, ir birbynininkai, ir koncertinės kanklės. 
Galiausiai scenoje tilpo virš 500 dalyvių. Šilta atmosfera ir graži lietuvių liaudies muzika ilgai išliks mūsų atmintyje.

 

Jolanta Bučnienė

kanklių klasės mokytoja metodininkė 

 

 

 

 

 
 
Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje

       2015 m. gegužės 5 d. - Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje Šilalės ir Rietavo meno mokyklų fortepijono specialybės mokiniai ir mokytojai paminėjo Johano Sebastijano Bacho 330 – ąsias gimimo metines. Koncerte skambėjo Bacho kūriniai nuo mažų preliudų ir menuetų iki koncertų smuikui ir fortepijonui. 
Koncertą paįvairino kanklėmis ir smuiku atliekami kūriniai. Minėjime dalyvavo 5 Šilalės meno mokyklos mokiniai, kuriuos ruošė mokytojai Daiva Bartušienė ir Gintaras Bartušis ir 7 Rietavo meno mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė mokytojai I. Skergelzienė, L. Bliutienė, V. Jokubauskaitė, J. Budriuvienė. Paskaitą apie Bacho kūrybą ir biografiją skaitė mokytoja D. Bartušienė.

 

Daiva Bartušienė

šilalės meno mokyklos

ortepijono klasės mokytoja metodininkė

 

 

 

 

 

 
 
MENŲ SAVAITĖS RENGINIAI KVĖDARNOJE

         Balandžio 27 d. Kvėdarnos Prano Liatuko  pradinėje  mokykloje  prasidėjo jau tradicine  tapusi  Menų  savaitė  ir  ją  atidarė  Šilalės  meno  mokyklos  Kvėdarnos  skyriaus  chorinio  dainavimo specialybės   mokiniai. Pirmoji  Menų  savaitės  diena  buvo  skirta  Muzikai, todėl   atidarymo  proga  mokytoja  Dalia  Krasauskienė pravedė  muzikos  pamoką, kurioje  skambėjo  pavasariškos  dainos ir  muzika, buvo atsakoma  į  įvairias  muzikines užduotis  ir  klausimus,  klausoma įvairios  muzikos, netgi  buvo  solfedžiuojama.  Mokyklos  direktorius  Valdas  Urniežius  nuoširdžiai  dėkojo  už  gražų  koncertą-pamoką, už  Menų  savaitės  tradicijų  puoselėjimą, nuoširdų  bendradarbiavimą  ir   už  sukurtą  šventišką  muzikinę  nuotaiką.

 

Dalia Krasauskienė

Šilalės meno mokyklos

chorinio dainavimo klasės mokytoja metodininkė,

Kvėdarnos skyriaus vadovė

 

 

 

 

 

 

 
 
Šilališkių pianistų laimėjimai Radviliškyje

Š. m. balandžio 23 dieną Radviliškio muzikos mokykloje įvyko III – asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Čiurlionio jūra“. Konkursą organizavo Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja ir mokytojai.  Dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: A grupė (1-3 kl.), B grupė (4-5 kl.) ir C grupė (6-7 kl.). Iš viso konkurse dalyvavo 32 dalyviai iš Šiaulių, Radviliškio, Tauragės, Kauno, Pakruojo Biržų, Šilalės muzikos ir meno mokyklų. Dalyvių pasirodymus vertino 3 komisijos nariai: Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja Rūta Varnienė, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Ernesta Linkevičienė ir komisijos pirmininkė Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos katedros docentė Irina Kudinova.

 

plačiau
 
2015 m. balandžio 14 d. – Bacho 330 – ųjų gimimo metinių minėjimas

Kiekvienais mokslo metais mokinius supažindiname su įvairiais kompozitoriais, 

minime jų jubiliejines datas, prisiliečiame prie jų muzikos, kūrybos ir biografijos. 

Dabar minėjome Johano Sebastijano Bacho 330 – ąsias gimimo metines. Koncerte 

skambėjo polonezai, menuetai, invencijos , preliudai, pjesės ir koncertas fortepijonui 

su orkestru f-moll. Paskaitą apie Bacho kūrybą ir biografiją skaitė mokytoja  D. 

Bartušienė. Dalyvavo 14 pianistų ir 4 smuikininkai. Mokinius koncertui ruošė 

mokytojai: L. Bagdonienė (4 mok.), G. Bartušis (4 mok.), L. Venckuvienė (1 mok.), 

D. Bartušienė (9 mok.).

Koncertą vedė ir organizavo mokytoja metodininkė D. Bartušienė.

plačiau
 

 

 

 

 

 

 
 
AKADEMINIŲ KONCERTŲ IR BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ GRAFIKAS

 

 

Egzaminai: 

 

Specialybės baigiamasis egzaminas - 2015-05-26;28

 

Solfedžio baigiamasis egzaminas 2015-05-21

 

Choreografijos klasikinio šokio egzaminas - 2015-05-27 ir lietuvių liaudies šokio egzaminas - 2015-06-02 

                      

Dailės baigiamųjų darbų gynimas - 2015-06-04

                     

                                                           

Akademiniai koncertai:

 

Specialybės I-II klasių (akordeono, fortepijono, pučiamųjų, kanklių) akademinis koncertas - 2015-05-18

                   

Specialybės I-II-III klasių (smuiko, gitaros, mušamųjų) akademinis koncertas -  2015-05-19

 

Specialybės III- IV-ų klasių akademinis koncertas - 2015-05-21

                       

Specialybės V-VI-ų klasių akademinis koncertas - 2015-05-29

                       

 

 

Administracija

 

 

 

 

 

 
 
„Tam, kad gyventume...“

2015 m. kovo 19 d. Šilalės rajono viešojoje bibliotekoje vyko poezijos vakaras „Tam, kad gyventume...“ , skirtas Justino Marcinkevičiaus 85- osioms gimimo metinėms paminėti. Eiles skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė. Vakarą pradėjo Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus mokiniai: kanklininkės Guoda Bernotaitė ir Indrė Pocevičiūtė (mokytoja J.Bučnienė) ir akordeonininkų trio - Austėja Lileikytė, Benas Šniaukas ir Rokas Vaitkevičius (mokytoja A.Šarmavičienė). Mokiniai buvo laimingi, turėję garbės prisidėti prie didžiojo dainiaus kūrybos sklaidos.

 

Kanklių klasės mokytoja Jolanta Bučnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 
 
"Dzen raizgymo džiaugsmas "

          2015 m. vasario 3 - osios popietę Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos trečiajame aukšte būriavosi krūva mokinukų ir jų mokytojų. Visi susirinkusieji atvyko į Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus piešimo klasės 3 - 6 klasių mokinių (vad. mokytoja Ilona Venckiene ) piešinių parodos "Dzen raizgymo džiaugsmas ", atidarymą. Ekspozicijoje žiūrovų akių džiaugsmui pateikti 29 autorių piešimo technika sukurti grafikos kūrinukai. Visi jie kruopštūs, smulkūs ir reikalaujantys kantraus darbo valandų. Čia galima atrasti  geometrinių, augalinių motyvų, akį traukia linijų, taškų, dėmių kuriama optinė magija. Nors piešiniai daugiausia monochrominiai - juodai balti (išimtis pora ir spalvotų), tai nė kiek nemažina kūrinio vertės, ir kuriamos spalvinės, atspalvių  iliuzijos. Pristatymą pradėjo bibliotekos vaikų skyriaus vedėja Ona Bajoriniene , kalbėjo mokiniai, darbų autoriai, sveikinimo žodį tarė Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas, mokinių darbams vadovavusi dailės mokytoja Ilona Venckienė. Parodos atidarymo eigą paįvairino Šilalės meno mokyklos muzikos skyriaus, smuiko klasės mokinių (vad. mokytoja Liana Bagdonienė) muzikiniai intarpai. Paroda paliko mielą, šiltą įspūdį. Renginio pabaigoje visi dalyviai bei mokytoja apdovanoti padėkos raštais ir dar kartą įdėmiai apžiūrinėjo pateiktus kūrinius bei juos rodė atvestiems artimiesiems, draugams, fotografavo atminčiai. Renginys pavyko puikiai, ir buvo geras dviejų bendradarbiaujančių kultūros įstaigų, bendros veiklos pavyzdys. 

 

Andrius Zaikauskas
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
dailės mokytojas metodininkas

plačiau
 
Kviečiame!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISŲ MOKYTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVŲ DĖMESIUI!

 

Prašymai dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą Šilalės meno mokykloje, II pusmetyje, sumažinimui teikiami iki 2015  m. sausio 20 d. (antradienio) darbo dienos pabaigos, mokyklos raštinėje. Pavėluotai pateikti ar netinkamai užpildyti prašymai svarstomi nebus.

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkas                                                                                   A. Zaikauskas

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
,,Kalėdinis ansamblių vakaras“

       2014 m. gruodžio 16 d. Šilalės meno mokyklos salėje vyko 11-asis koncertas ,,Kalėdinis ansamblių vakaras“. Jame dalyvavo įvairių specialybių: saksofono, akordeono, smuiko, fortepijono, kanklių bei chorinio dainavimo jaunųjų muzikantų ansambliai. Iš viso dalyvavo 43 mokiniai iš Šilalės meno mokyklos, Kaltinėnų ir Kvėdarnos filialų, juos ruošė 11 mokytojų. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja metodininkė Daiva Bartušienė

 

 

Meno mokyklos inf.

plačiau
 
Sakralinių giesmių šventė Kvėdarnoje

Jau tapo tradicija, pirmąjį gruodžio sekmadienį Kvėdarnos miestelyje, minint Švč.Mergelės Nekaltosios prasidėjimo atlaidus paminėti skambiomis giesmėmis ir dainomis.Po šv. mišių Kvėdarnos parapijos klebonas Juozas Rudys pakvietė visus dalyvauti Sakralinių giesmių šventėje, kuri vyksta Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos salėje. 

plačiau
 
Kviečiame!

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 
 
Mokslo metų pradžia Šilalės meno mokykloje

 

 

 

 

 

 
 
<<  ankstesnis  8   9   10   11   12   13   14   sekantis  >>