į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Apie mokyklą » • Naujienos
SAKRALINIŲ GIESMIŲ ŠVENTĖ KVĖDARNOJE

     Kasmet, gruodžio pradžioje, Kvėdarnos šv.Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjjmo
bažnyčioje minimi Tituliai šv.Mergelės atlaidai. Šiemet šv. Mišias aukojo kunigas Romualdas
Vėlavičius iš Klaipėdos ir Pajūralio klebonas Kazys Žąsytis.

Kartu su šiais atlaidais, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyksta
Sakralinių giesmių šventė, į kurią atvyksta kolektyvai iš visos Žemaitijos. Šiemet ši šventė, kurios
iniciatorius ir sumanytojas kun. Kazys Žąsytis, vyko jau 14 kartą. Šventėje dalyvavo gausus
būrys svečių- tai Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, jo pavaduotojas Raimundas
Vaitiekus, švietimo- kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, Kvėdarnos seniūnas
Rolandas Toleikis, Kvėdarnos ir Pajūralio kunigai Juozas Rūdys ir K.Žąsytis.
Šventę gražiu šokiu pradėjo Šilalės meno mokyklos jaunosios balerinos,
vadovaujamos mokytojos Laimos Andrejauskienės.
„Žmogau, atsigerkime tos palaimintos gamtos tylos, kai užsnūsta ir šaltinis, neramiai
šlamėjęs, ant samanų užmiega vėjas...
kai debesys, bures pailsusias nuleidę, užkliuvę už beržų viršūnių stovi lyg laivai...
kai ežero stiklinį veidą nutvieskia saulės žvilgantys šarvai ir praveria tingias akis pabudus
rytmečio gelmė, išgirsime, kaip aidi Viešpačiui šventa giesmė“- šiais šiltais žodžiais į
susirinkusiuosius kreipėsi šventės vedantieji – gimnazistai Greta, Evelina, Viktoras ir Karolis,
kuriuos paruošė mokytoja Ona Grygalienė.
Vedėjai į sceną vienas po kito kvietė kolektyvus, kurie atliko po 2 giesmes-
Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ansamblius ( vad. Regina Dzendolietienė ir Angelė
Grikšienė), Pajūralio pagrindinės mokyklos ansamblį (vad. Ona Dvilienė), Žadeikių pagrindinės
mokyklos ansamblį (vad. Gražina .Pameditienė),Šilalės meno mokyklos Kaltinėnų skyriaus chorą
(vad. Ž.Jankus), Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ansamblius ( vad. Dalia Krasauskienė
ir G.Pameditienė), Šilalės meno mokyklos Kvėdarnos skyriaus chorą ( vad. D.Krasauskienė ir
Diana Kalnikienė), Mažeikių raj. Židikų Marijos Pečkauskaitės vid.mokyklos chorą ( vad. Natalija
Burbienė), Šilutės raj.Vainuto vid. mokyklos ansamblį ( vad. Loreta Mieliulytė), Žemaičių
Naumiesčio gimnazijos ansamblį ( vad. Virginija Rupainienė), Kelmės raj, Pakražančio vid.
mokyklos ansamblį ( vad. Beata Pralgauskienė), Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos
ansamblį ( vad. Elena Martinkienė). O pabaigoje darniai nuskambėjo finalinė daina „Dieve,
laimink Lietuvą“, kurią atliko visoje salėje susirinkę atlikėjai ir žiūrovai.
Nuskambėjus paskutiniams dainos akordams, šventės organizatoriai- Kvėdarnos
Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Žadeikių pagrindinės mokyklos
direktorius Bronislovas Aleksandravičius, Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorius
Valdas Urniežius ir Kvėdarnos parapijos Klebonas Juozas Rūdys- kolektyvų vadovus apdovanojo
padėkos raštais, o dalyvius saldžiomis dovanomis. Dėkota šventės rėmėjams- tai UAB „Vigesta“,
UAB „Putlius“ ir UAB „Grūstė“. Vėliau visi šventės dalyviai vaišinosi gardžiais pietumis, o
išvykdami žadėjo kitais metais atvykti jau į jubiliejinę 15-tąją Sakralinių giesmių šventę.
Tad iki susitikimo!

 

Šilalės meno mokyklos mokytoja
Dalia Krasauskienė