į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  











• Mokykla » • Naujienos
Piešinių konkurso "Lietuvos vardui - tūkstantis metų" darbų parodos atidarymas.


Piešinių konkurso „Lietuvos vardui – tūkstantis metų“ parodos atidarymas. Konkurse, kurio tikslas kūrybiškai įprasminti Lietuvos vardo tūkstantmečio datą, dalyvavo apie 70 jaunųjų menininkų iš įvairių Šilalės rajono ugdymo įstaigų.

Piešinių konkurso ir parodos idėjos autorius yra Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas. Jis kvietė Šilalės rajono mokyklų 1 – 8 klasių mokinius kurti darbus Lietuvos vardo tūkstantmečio tema. Konkurso sumanytojas patenkintas gausiu būriu jaunųjų meno mėgėjų, dalyvavusių projekte.

Piešinių parodos atidaryme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Voverienė ir laikinai viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Ona Bajorinienė. Viešnios tardamos sveikinimo žodį džiaugėsi, jog švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį jaunieji menininkai savo mintimis ir darbais prisideda prie visai šaliai svarbios datos paminėjimo.

Ekspozicijos pristatymo metu buvo įteikti diplomai kūrybinių darbų autoriams, savo amžiaus grupėse pripažintiems geriausiais:

1– 4 klasių amžiaus kategorijoje pirmosios vietos laimėtoja paskelbta Justė Bukauskytė (Šilalės meno mokykla). Antroji ir trečioji vietos atiteko Medai Dargevičiūtei ir Mangirdui Kapučinskui iš Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos.
Už geriausią kūrybinį darbą 5 – 6 klasių amžiaus grupėje pirmoji vieta paskirta Laurai Jakštaitei (Šilalės meno mokykla), antroji – Brigitai Macaitei (Žadeikių pagrindinė mokykla), trečioji – Linetai Žiogaitei (Šilalės meno mokykla)
7 – 8 klasių amžiaus grupėje pirmosios vietos nugalėtoja pripažinta Gabrielė Bagdonaitė (Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija). Antrąją vietą užėmė Agnė Pipiraitė (Šilalės meno mokykla).Trečioji vieta šioje kategorijoje atiteko Mildai Stankutei (Žadeikių pagrindinė mokykla).
Parodos atidarymo metu apdovanoti ir mokytojai, kurie savo žiniomis ir idėjomis prisidėjo prie kūrybinio proceso. Padėkos raštai įteikti pedagogėms J. Raudoniūtei, S. Dargienei, E. Košinskaitei, L. Šepikaitei ir S. Geštautaitei.

Paroda veiks iki Naujųjų metų.

Andrius Zaikauskas
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui