į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos

 

 

 

 

 

 

 
 
,,Kalėdinis ansamblių vakaras“

       2014 m. gruodžio 16 d. Šilalės meno mokyklos salėje vyko 11-asis koncertas ,,Kalėdinis ansamblių vakaras“. Jame dalyvavo įvairių specialybių: saksofono, akordeono, smuiko, fortepijono, kanklių bei chorinio dainavimo jaunųjų muzikantų ansambliai. Iš viso dalyvavo 43 mokiniai iš Šilalės meno mokyklos, Kaltinėnų ir Kvėdarnos filialų, juos ruošė 11 mokytojų. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja metodininkė Daiva Bartušienė

 

 

Meno mokyklos inf.

plačiau
 
Sakralinių giesmių šventė Kvėdarnoje

Jau tapo tradicija, pirmąjį gruodžio sekmadienį Kvėdarnos miestelyje, minint Švč.Mergelės Nekaltosios prasidėjimo atlaidus paminėti skambiomis giesmėmis ir dainomis.Po šv. mišių Kvėdarnos parapijos klebonas Juozas Rudys pakvietė visus dalyvauti Sakralinių giesmių šventėje, kuri vyksta Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos salėje. 

plačiau
 
Kviečiame!

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 
 
Mokslo metų pradžia Šilalės meno mokykloje

 

 

 

 

 

 
 
ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ MOKYTIS 2014 - 2015 MOKSLO METAIS!
ŠILALĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ MOKYTIS 2014 - 2015 MOKSLO METAIS!

Skyriai, kuriuose laukiami mokiniai: muzikos, dailės, choreografijos, teatro.

Muzikos skyriaus mokomieji dalykai:

Fortepijono, smuiko, violončelės, solinio dainavimo, chorinio dainavimo (mokslo trukmė – 7 metai)  akordeono, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, kanklių, gitaros (mokslo trukmė – 6 metai).

Dailės skyriuje - plastinė ir meninė raiškos, piešimas, tapyba, kompozicija. Mokslo trukmė – 4 – 6 metai. 

Choreografijos skyriuje mokslo trukmė – 7 metai.

Teatro skyriuje mokslo trukmė – 6 metai.

Į meno mokyklą priimami vaikai nuo 7 metų. Vyresni nei 12  metų vaikai, jaunuoliai kviečiami  mokytis muzikos ir dailės disciplinų  mėgėjų skyriuose (mokslo trukmė – 1 – 3 metai).

Prašymai priimami mokyklos raštinėje (II aukšte) iki 2014  m. rugsėjo 9 dienos 13.00 val.

 

Pastaba: Pildant prašymą būtina turėti mokinio asmens dokumentą!

 

Visų pageidaujančių mokytis meno mokykloje laukiame 2014  m. rugsėjo 9 dieną,

14.00 val. mokyklos aktų salėje, II aukšte.

Norintys mokytis dailės, turi atsinešti du ant A3 formato popieriaus lapo savo sukurtus dailės darbus.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais – muzika, choreografija 74399,  868642857;

Dailė, teatras – 861885482.

 

 

 Šilalės meno mokyklos direktorius  Arūnas Goštautas

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Džiaugiamės!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projektui ,,Lai skamba žemaitiškos kanklės” pasibaigus

Pagal Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros programos laimėtą projektą „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės birželio 18 – 24 d. dalyvavo  „Balsių“ stacionarioje vaikų vasaros poilsio stovykloje  Akmenės rajone.

plačiau
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
XIV Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis "Trimitatis"

Gegužės 16 dieną Klaipėdos mieste vyko XIV Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis "Trimitatis".

plačiau
 

 

VISŲ BAIGIANČIŲJŲ MOKYKLĄ MOKINIŲ, TĖVŲ,  MOKYTOJŲ

 

D Ė M E S I U I !

 

     Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas numatomas 2014  m. birželio 4 d., 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centre. Absolventai renkasi 16.30 kultūros centro fojė – pasirašyti pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.

Nepasirašius iš anksto renginio metu pažymėjimas nebus įteikiamas!

              

    Absolventų mokytojų vėliausiai iki 2014  m.  gegužės 28 d. 16.00 val. prašau pateikti visą reikalingą informaciją Mokyklos baigimo pažymėjimams užpildyti – mokinio asmens kodą ir visų mokomųjų dalykų bei egzaminų  galutinius įvertinimus.   

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                                                                                  

A. Zaikauskas

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
43 - osios laidos mokyklos dailės absolventų baigiamųjų darbų peržiūra

2014-05-15 popietę Šilalės meno mokykloje vyko mokyklos šeštokų baigiamųjų darbų pristatymas - baigiamoji peržiūra. Netvardomo jaudulio kupini, mokyklos absolventai pristatinėjo savo paskutinių metų kūrybos vaisius, kurie kartu yra ir visų šešerių mokslo metų įdirbio, kūrybinės brandos, įrodymas. Bet viskas pavyko, darbai buvo apginti, įvertinti. Realiai darbus bus galima pamatyt birželio 4 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijos metu ir po jos. 

plačiau
 
"Nusileido spalvotas paukštis"

"Nusileido spalvotas paukštis". Taip pavadinta meninė Šilalės meno mokyklos, dailės skyriaus 2 - 6 kl. mokinių instaliacija, išdygusi gegužės 6 - sios popietę, pievelėje prie mokyklos. Ji skirta paminėti Tarptautinei Vaikų piešimo dienai, kuri ir švenčiama gegužės 6- ąją. 
Dėkoju už margą darbų nuotaiką ir idėjas jauniesiems kūrėjams ir jų mokytojoms bei mokyklos ūkvedžiui Vytautui ir darbininkui Keistučiui už pagalbą! 

 

Andrius Zaikauskas
Šilalės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

plačiau
 
Sveikiname!

 

 

 

 

 
 
Motinos dienos koncertas Kvėdarnoje

Pirmąjį  gegužės  savaitgalį visi skubame  sveikinti savo Mamas, Močiutes, juk Jos - tai gyvenimo pradžia ir šviesa, džiaugsmas ir artumas, šiluma ir švelnumas. Savo mamytes sveikino ir Kvėdarnos  skyriaus mokiniai bei mokytojai, dalyvaudami savaitgalio šventiniuose  renginiuose. Šeštadienio vakarą Kvėdarnos kultūros namuose vyko šventinis koncertas "Tau, pavasariai gėlių žiedais pražysta", kurį organizavo Kvėdarnos  bendruomenės  centras ir seniūnija. Sekmadienį Kvėdarnos šv.Mergelės Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje po šv.Mišių, kartu su Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos mokiniais, surengė pasirodymą gausiai susirinkusiems tikintiesiems. Skambėjo dainos ir posmai, skirti mieloms Mamytėms ir  Močiutėms.

 

Dalia Krasauskienė-

Kvėdarnos skyriaus muzikos mokytoja metodininkė.
 

plačiau
 
Gegužės mėnesį gimtadienius švenčia

 

 

 

 

 
 
<<  ankstesnis  10  20  23   24   25   26   27   28   29   30  sekantis  >>