į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos
Mokyklos tarybos sprendimas dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio sumažinimo mokiniams, besimokantiems Šilalės meno mokykloje, II - ąjame pusmetyje

    Peržiūrėjus visus motyvuotus prašymus ir atsižvelgus į  esamą  materialinę padėtį, mokyklos direktorius Arūnas Goštautas pasiūlė tarybos nariams,  pritarti mokinių, kurie atleisti nuo mokesčio už mokslą meno mokykloje II pusmetyje, arba mokestis už mokslą jiems sumažintas, sąrašui.

          NUTARTA:

          1. 1.  Atleisti nuo mokesčio už mokslą šiuos mokinius:

1. Moniką Gedeikytę  (už dailės sk.)                        8. Sandrą Milikauskaitę (už muzikos sk.)                                                       

2. Gintarę Bendoriūtę ( už dailės sk.)                       9. Juliją Mickevičiūtę (už muzikos sk.)                                                                                                                                          

3. Augustę Dekerytę  ( už dailės sk.)                        10. Aureliją Kučinskytę (už muzikos sk.)                                                                                                                                                                                                             

4. Laimą Kulikauskytę (už dailės sk.)                       11. Gintarę Rumšaitę (už muzikos sk.)   

5. Svajūną Petroką (už dailės sk.)                            12. Pauliną Damulytę (už choreog.sk.)                                                                                                                                                                                                                                       

6. Redą Šimutytę (už dailės sk.)                                13. Neringą Aleksytę (už choreog.sk.)                             

7. Akvilę Krenciūtę ( už muzikos sk.)                       14. Vaidotą Zamą (už choreog.sk.)

                                                                                   15. Ingridą Andrijauskaitę  (už muzikos sk.)                

          1.2.  Sumažinti mokestį už mokslą iki 20 lt. šiems mokiniams: 

1. Dovydui Mockevičiui (už choreog.sk.)                                                                                                                                                                                                                                                                

          1.3. Sumažinti mokestį už mokslą iki 10 lt. šiems mokiniams:

1. Aurelijai Kučinskytei (už dailės sk.)           9. Mildai Riaubaitei (už muzikos sk.)                                                                                                                                                                                                                           2. Linetai Žiogaitei (už dailės sk.)                  10. Aušrai Račkauskaitei (už muzikos sk.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Jovitai Petrokaitei (už dailės sk.)                11. Dovilei Račkauskaitei (už muzikos sk.) 

4. Ernestui Baltrušiui (už dailės sk.)               12. Džesikai Laurinaitytei  (už muzikos sk.)

5. Pranui Stankui (už dailės sk.)                      13. Monikai Katauskaitei (už muzikos sk.)        

 6. Tailonui Vaičiuliui (už dailės sk.)              14. Viktorijai Mikalauskaitei (už muzikos sk.)

7. Aurimui Sasnauskui (už dailės sk.)             15. Darinai Stasytytei (už muzikos sk.)             

8. Evelinai Stonytei (už dailės sk.)                  16. Tomai Buciūtei (už choreog.sk.) 

        

 

Mokyklos tarybos pirmininkas                        Andrius Zaikauskas