į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Apie mokyklą » • Naujienos
FORTEPIJONINĖS MUZIKOS FESTIVALIS - KONKURSAS ,, LINKSMOSIOS NATELĖS“

  2016 m. balandžio 22 d. Šilalės meno mokykloje įvyko fortepijoninės muzikos II-asis festivalis – konkursas ,,LINKSMOSIOS NATELĖS“, kuriame dalyvavo 21 jaunasis pianistas iš Plungės, Tauragės, Rietavo, Šilalės muzikos ir meno mokyklų. Dalyviai buvo skirstomi į dvi grupes: I gr. - 1 -3 klasės; II gr. – 4-7 kl. ir grojo po vieną linksmo charakterio kūrinį. Nugalėtojus rinko patys konkurso dalyviai ir jų mokytojai.

Šiame konkurse dalyvavo 6 Šilalės meno mokyklos fortepijono specialybės mokiniai, kuriuos ruošė mokytojai: L. Venckuvienė, D. Bartušienė ir G. Bartušis. Du mokyklos mokinius lydėjo ypatinga sėkmė.

AGNĖ KAZIUKONYTĖ 4 kl. – I VIETA (vyresniųjų grupėje, mokytoja Daiva Bartušienė).

KASPARAS POCIUS 7 kl. – III VIETA (vyresniųjų grupėje, mokytoja Daiva Bartušienė).

Renginio pabaigoje visi nugalėtojai apdovanoti pagyrimo raštais ir atminimo dovanėlėmis, o visi dalyviai gavo padėkos raštus ir saldžių prizų. Nuotaika buvo pakili, linksmi veidai džiaugėsi susitikimu ir pažadėjo susitikti dar ne kartą "Linksmosiose natelėse", Šilalės meno mokykloje.
Dėkojame Šilalės meno mokyklos muzikos skyriaus, fortepijono klasės mokytojai metodininkei Daivai Bartušienei už surengtą nuostabų ir šiltą renginį, nepailstamą triūsą ir pastangas populiarinant fortepijoninės muzikos meną jaunuomenėje. Nuoširdžiai dėkojame renginio akimirkas įamžinusiam Šilalės meno mokyklos saksofono klasės mokytojui ir puikiam fotografui - Tadui Zakarauskui!