• Apie mokyklą


 

 

SVEIKI  ATVYKĘ  Į  ŠILALĖS  MENO  MOKYKLOS  SVETAINĘ !

Šilalės meno mokykla
- neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti muzikinio, dailinio, choreografinio, teatrinio meninio ugdymo paslaugas ir formuojanti su meniniu ugdymu susijusias kompetencijas. 

Trumpai apie  mokyklą
• 1967 metais įsteigta Šilalės vaikų muzikos mokykla. Jai vadovavo direktorė I. Skomskienė. Pirmaisiais mokslo metais mokiniai galėjo pasirinkti vieną iš trijų mokomųjų dalykų: akordeono, fortepijono ir birbynės. 

• 1968 metais atidaryta kanklių klasė.

• 1971 metais išleista pirmijo mokyklos absolventų laida. Mokyklą baigė 17 mokinių. 

• 1976 metais atidaryta triūbos klasė. 

• 1979 metais mokykla persikėlė į naujas patalpas, kur meninis ugdymas vyksta iki šiol.  

• 1980 metais atidaryta smuiko klasė.  
• Nuo 1985 m. keitėsi ir mokyklos pavadinimas, ją imta vadinti Šilalės meno mokykla.   
• Nuo  1985 m. mokyklai  vadovauja A. Goštautas.

• 1988 metais atidarytas dailės skyrius.

• 1994 metais atidarytas choreografijos skyrius.  
• Per 44 metus mokykloje pasikeitė 5 direktoriai.
• Dabar mokykloje dirba 44 mokytojai, 34 iš jų pirmaeilėse pareigose.
• Mokykla turi vyr. buhalterę, raštinės vedėją, ūkvedį, bibliotekininkę, 2
aptarnaujančio personalo žmonių grupę.

• Dabar mokykloje veikia šie skyriai: muzikos, dailės, šokio ir teatro. Muzikos skyriuje mokoma groti smuiku, akordeonu, kanklėmis, gitara, pučiamaisiais (saksofonu, trimitu, klarnetu), mušamaisiais instrumentais, fortepijonu ir chorinio, solinio dainavimo. Dailės skyriuje mokoma dailės pažinimo ir raiškos, piešimo, tapybos, kompozicijos, meninių projektų, o mėgėjų klasėse - pasirenkamų dalykų. Choreografijos skyriuje mokoma Lietuvių tautinio šokio, klasikinio ir šiuolaikinio šokio pagrindų. Teatro skyriuje mokoma vaidybos ir sceninės kultūros, kalbos, judesio, veikia teatro studija.

• Mokykla bendradarbiauja su Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijomis, Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradine ir Šilalės rajono sporto mokyklomis, Šilalės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru, Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Tauragės moksleivių kūrybos centru, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Lietuvos muzikų sąjunga bei kitų savivaldybių meno ir muzikos mokyklomis.

Šiuo metu Šilalės meno mokykloje mokosi 554 mokiniai.

 

• Mokinius ir mokytojus į pamokas mokykloje kviečia elektroninis skambutis.

 

-----------------------------------------------------------

 

Mokyklos raštinės darbo laikas:

 

Darbo dienomis 8.00 - 17.00.

Pietūs - 12.00 - 12.45

-----------------------------------------------------------------

Mokyklos buhalterijos darbo laikas:

 

Darbo dienomis 8.00 - 17.00.

Pietūs - 12.00 - 12.45


-----------------------------------------------------------------

 

ŠILALĖS MENO MOKYKLA

      Biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 6, 75133 Šilalė, Tel. (8-449) 74 399, faks. (8-449) 74 399,

el. paštas silmenmo@gmail.com. 

     Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190327586