• Administracija

                                                                                              Direktorius  Arūnas Goštautas  

                                                                                                               

    Tel. Nr. 8 686 42857
                                                                                                         

    El. paštas - silmenmo@gmail.com

 

    Gimė 1962 m. gegužės 4 d.

                                                                                                               

    Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
                                                                                                           

    1982 m. baigė Klaipėdos St. Šimkaus aukštesniąją muzikos 

    mokyklą.

                                                                                                           

    1991 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 

                                                                                                          

                                                                                                           

     Nuo 1982 m. iki 1985 m. mokykloje dirbo muzikos

                                                                                                           

     mokytoju.

                                                                                                           

     Nuo 1985 m. - Šilalės meno mokyklos direktorius.

   

                                                                                         

 

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus metinės veiklos užduotys

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

 

Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys

 

                                                                                      Administracijos darbuotojai

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktai

Kabinetas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Andrius Zaikauskas

(8 618) 85482

silmenmo@gmail.com

8 kab., I aukštas

Vyr. Buhalterė

Donata Rimkuvienė

(8 618) 30245

(8 449) 74399

silmenmo@gmail.com

Buhalterija, II aukštas

Kasininkė

Nijolė Lazdauskienė

(8 449) 74399

silmenmo@gmail.com

Buhalterija, II aukštas

Raštinės vedėja

Jovita Overlingienė

(8 686) 32217

(8 449) 74399

silmenmo@gmail.com

Raštinė, II aukštas

Ūkvedys

Vytautas Raudonius

(8 618) 30235

silmenmo@gmail.com

27 kab., cokolinis aukštas (pusrūsis)