• Administracija

Direktorius 

Arūnas Goštautas 
Tel. Nr. 8 686 42857
El. paštas - silmenmo@gmail.com

Mokykloje dirba nuo 1982 m. muzikos mokytoju.

Nuo 1985 m. - Šilalės meno mokyklos direktorius.

II vadybinė kategorija 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Andrius Zaikauskas 
Tel. Nr. 8 449 74399

El. paštas - silmenmo@gmail.com

Mokykloje dirba nuo 2006 - 09 - 15 dailės mokytoju. 
Nuo 2008 - 06 - 02 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
II vadybinė kategorija 

Ūkvedys
Vytautas Raudonius
Tel: 8 449 74399
El. paštas: silmenmo@gmail.com
Mokykloje dirba nuo 1994 - 10 - 01. 

Vyr. buhalterė
Donata Rimkuvienė 
Tel: 8 449 744399
El. paštas: silmenmo@gmail.com

Mokykloje dirba nuo 1999 - 09 - 14. 

Kasininkė
Nijolė Lazdauskienė
Tel: 8 449 74399
El. paštas: silmenmo@gmail.com
 

Mokykloje dirba nuo 2005 - 09 - 15. 

Raštinės vedėja 
Jovita Overlingienė
Tel: 8 449 74399
El. paštas: silmenmo@gmail.com

Mokykloje dirba nuo 2010 - 09 - 01.