• Veikla » • Mokestis už mokslą

                                                              Mokestis už mokslą (kaina mėnesiui, €):

Pradinis muzikinis, dailinis, choeografinis, teatrinis ugdymas  - 12 €


Pagrindinis muzikinis, dailinis, choeografinis, teatrinis ugdymas ugdymas  - 12 €


Muzikos, dailės, choreografijos, teatro mėgėjų ugdymas - 12 €

 

Išplėstinis muzikinis, dailinis, choeografinis, teatrinis ugdymas  - 12 €


Kryptingas ugdymas meno kolektyvuose - 8 €

 

Instrumentų nuoma: 

 

Visi muzikos instrumentai - 3 €