• Veikla » • Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės meno mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės

2017  m.

2018  m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis

Darbuotojų skaičius

Metinis

Eurai

Eurai

Direktorius

1

Neskelbiamas

1

Neskelbiamas

Pavaduotojas

1

Neskelbiamas

1

Neskelbiamas

Mokytojas

7

630,50

9

717

Vyr. mokytojas

17

665,50

14

818

Mokytojas metodininkas

15

740

15

753

Mokytojas ekspertas

1

1055

1

1034

Aptarnaujantis personalas

9

452,80

8

651